Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens aansluitend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op aansluitende voorwaarden van de klant.

2. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen, contant en zonder korting (tenzij anders en schriftelijk overeen gekomen). In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 12 % per jaar aangerekend vanaf de vervaldag.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 125 EUR bij wijze van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

4. Eveneens in geval van niet-betaling op de vervaldag zijn wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering en levering van lopende opdrachten op te schorten. 

5. Klachten betreffende deze factuur moeten op straffe van verval binnen de 8 dagen na datum van de factuur worden geformuleerd bij aangetekend schrijven, met duidelijke en concrete omschrijving van de opmerking en dit op het adres: Kommerse Bvba, James Ensorplein 4, 8550 Zwevegem, BE 0630.601.948.

6. De voorbehoudendsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van deze factuur. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend eerst op de vervallen rente, vervolgens op het schadebedrag, tenslotte op de hoofdsom.

7. Bevoegdheid: voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

Betreffende de levering van goederen

8. Conform artikels 64 à 73 van het WER beschikt de consument over een herroepingsrecht dat kan worden uitgeoefend gedurende een periode van 14 dagen. Daarvoor dient hij het – bij de factuur gevoegde -formulier in te vullen en op te sturen vóór het verstrijken van de voornoemde termijn.

9. De klant zal steeds zo volledig mogelijk alle gegevens omtrent zijn bestelling formuleren. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen, wanneer deze het gevolg zijn van het foutief, onvoldoende of dubbelzinnig omschrijven van de bestelling door de klant.

10. Wanneer naar aanleiding van de bestelling een prijs wordt opgegeven, dan betreft het de prijs met, vermeerderd met de toepasbare BTW, andere belastingen of taxen.

11. De door ons bij de bestelling opgegeven prijzen zijn voor een verhoging vatbaar in geval van onvoorziene prijsverhogingen op de markt, bij onze leveranciers of vervoerders en dit om welke reden ook.

12. Wij kunnen een voorschot eisen bij bestelling.

13. Wanneer de klant een leveringstermijn wenst, dan dient hij deze op te geven bij de bestelling. De gevraagde leveringstermijn worden echter steeds opgegeven als streefdatum en verbinden ons niet dwingend. Eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het betalen van enige schadevergoeding.

Herroepingsrecht - retourneren

14  Herroepingsrecht - retourneren

Niet helemaal tevreden met een aangekocht product ? Dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk zodat we samen met u op zoek kunnen gaan naar een passende oplossing.  We doen er alles aan om uw klacht binnen de 2 werkdagen te behandelen.

Indien u in de hoedanigheid van consument online op www.sport-trips.be een bestelling plaatst, dan is het Europese herroepingsrecht van toepassing en kunt u bestelde artikelen  binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van het product, ruilen of retourneren zonder boete en zonder opgave van motief.

Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service en aanbod te verbeteren.  De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.

Retour voorwaarden

Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

De producten dienen compleet te zijn.
Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Producten mogen enkel bekeken worden zoals dit ook in een fysieke winkel zou gebeuren. Als je de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat je de producten aanvaardt.
Wanneer je jouw retourdocument hebt ontvangen, heb je 5 werkdagen de tijd om je retourzending aan ons te bezorgen.

Uitzonderingen
Producten zoals een cadeaubon of het boeken van een trip… kunnen niet geretourneerd worden.

Hoe kan u retourneren?

Om ons in kennis te stellen dat een product beschadigd is of niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet en u het wenst te ruilen of retourneren, verzoeken wij u een email naar info@sport-trips.be sturen. Vermeld hierbij steeds uw klantnummer, factuurnummer, de artikel referentie en omschrijving van het probleem.

Bij schade graag meteen foto’s toevoegen.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op , normaliter binnen de 2 werkdagen en reiken u de best passende oplossing aan. Gaat het om een artikel dat geretourneerd moet worden, dan ontvangt u in bijlage per e-mail ook een retourdocument. 

De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.

Goederen zijn op kosten en risico van de klant te bezorgen op het volgende retour adres:
Kommerse Bvba, James Ensorplein 4, B-8550 Zwevegem.

Indien het product verloren gaat en/of beschadigd wordt tijdens de retourzending, is dit dus op jouw verantwoordelijkheid en kan Kommerse Bvba niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien u een retourzending doet van buiten de Europese Unie, gelieve dan steeds een officiële koerierdienst (bijvoorbeeld UPS, TNT, DHL,…) te gebruiken die meteen ook instaat voor de douaneformaliteiten.

Als de retourzending aankomt bij ons, gaan wij na of het product voldoet aan de retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte via e-mail. Indien het product voldoet aan de retourvoorwaarden zullen wij de volledige waarde van het product terugbetalen.  

Mocht blijken dat het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet, dan blijft het uw eigendom en dient u het binnen de 2 weken terug af te halen. Indien gewenst kunnen wij in dit geval het product, op uw kosten, terugsturen met een transportfirma. Indien de geweigerde retour na 2 weken nog steeds bij ons staat, zal je via e-mail op de hoogte worden gebracht dat het product vernietigd wordt.